Tècniques bàsiques d’infermeria por A. Ortega, G. Valldepérez, M. Briansó, R. Simón, X. Magraner

Tècniques bàsiques d’infermeria

El siguiente libro lleva como título Tècniques bàsiques d’infermeria. El autor es A. Ortega, G. Valldepérez, M. Briansó, R. Simón, X. Magraner y fue publicado en la fecha 30/05/06.  La editorial del libro es Editorial Altamar y se acomoda en la categoría de «Libros».

Acerca del libro:

Crèdit 2. L’ésser humà davant la malaltia. 1. Els éssers humans i la malaltia. 2. Les malalties i el seu diagnòstic.. 3. Les malalties i el seu tractament. Crèdit 3. Benestar del pacient: Necessitats d’higiene, repós i moviment. Bloc 2. Ajudar al moviment i repòs del pacient. 4. Els moviments i les posicions del pacient. 5. La mobilització i el transport del pacient. 6. La necessitat de reposar i dormir. Bloc 3. Ajudar al pacient a mantenir la pell neta i protegida. 7. La pell i l’atenció a les seves lesions. 8. La higiene del pacient dependent. Crèdit 4. Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà. Bloc 4. Ajudar al pacient a respirar. 9. L’aparell respiratori. 10. L’aparell circulatori. 11. Els signes vitals. 12. Ajudar al pacient amb dificultats respiratòries. Bloc 5. Ajudar al pacient a menjar i beure. 13. L’aparell digestiu. 14. L’alimentació equilibrada i les dietes terapèutiques. 15. Ajudar al pacient amb dificultats digestives. Bloc 6. Ajudar al pacient a excretar. 16. L’aparell excretor. 17. L’ajuda a l’excreció. Bloc 7. Ajudar al pacient a relacionar-se. 18. El sistema nerviós. 19. El sistema endocrí. 20. Els sentits. 21. Els òrgans sexuals. 22. L’embaràs, part i nounat. Bloc 8. Intervencions especials. 23. Les intervencions quirúrgiques. 24. Les cures després de les intervencions. 25. L’atenció als ancians. 26. El pacient terminal i la mort. Crèdit 5. Primers auxilis. Bloc 9. Els primers auxilis. 27. Primers auxilis: Avaluació i primeres mesures. 28. Primers auxilis: actuacions d’emergencia. 29. Primers auxilis: actuacions urgents.

Accede a tus E-Books Favoritos!
Tècniques bàsiques d'infermeria

  • Título: Tècniques bàsiques d’infermeria
  • Autor: A. Ortega, G. Valldepérez, M. Briansó, R. Simón, X. Magraner
  • Editorial: Editorial Altamar
  • ISBN: 9788496334236
  • Idioma: Español
  • Género: Libros
  • Paginación: 616
  • Publicado: 30/05/06

Información sobre el autor:

Información sobre el autor no disponible

Otros libros del autor A. Ortega, G. Valldepérez, M. Briansó, R. Simón, X. Magraner

Etiquetas: No posee